Fronteers TEST exam

Dit is een TEST examen, enige opmerkingen hoor ik graag op de bijbehorende toekomstige blogpost. Als je fouten ziet zal ik ze met plezier verbeteren, enige ideeen voor vragen hoor ik ook graag via twitter

I am setting up a new proper exam, please wait a bit...

Wilfred Nas

Alle vragen gaan over XHTML 1.0 strict en CSS 2.1, tenzij anders aangegeven.

CSS 2.1
 1. Welk element word groen met deze CSS.

  Which element becomes green with this CSS

  div, div span { color : green; }

  HTML

  <div>
  </div>
  <span>
  </span>
 2. Welk element word groen met deze CSS.

  Which element becomes green with this CSS.

  h2 + p { color : green; }

  HTML

  <h2>heading</h2>
  <p>paragraph</p>
 3. Welke kleur wordt de paragraaf (p) met deze CSS.

  What color does the paragraph (p) become with this CSS.

  p { color : red; }
  body p { color: green; }
  .foo p { color: black; }

  HTML

  <body id="foo">
  	<div class="bar">
  	</div>
  	<p>
  	</p>
  </body>
 4. Hoe groot is de marge tussen de twee paragrafen met deze HTML.

  How large is the margin between the two paragraphs with this HTML.

  <p>paragraaf 1</p>
  <p>paragraaf 2</p>

  En deze CSS.

  And this CSS.

  p { margin : 1em; }
 5. Hoe breed is deze div in totaal, met deze CSS.

  How wide is this div, with this CSS?

  div { width : 100px; padding: 10px; border: 1px; }
 6. Heeft deze (en alleen deze) CSS enig nut?.

  Is this (and only this) CSS of any use?

  span { width : 100px; }
 7. CSS 3 involved

  Welk(e) element(en) worden rood, met deze CSS.

  Which element(s) becomes red with this CSS,

  p ~ div + h2[title] { color: red; }

  En deze html

  <p>paragraaf</p>
  <div>division</div>
  <h2 id="a">heading A</h2>
  <div>
  	<h2 id="b">heading B</h2>
  </div>
  <h2 id="c" title="title">header C</h2>
 8. Welke kleur wordt de h1 met deze HTML.

  The h1 becomes which color with this HTML?

  <body>
  	<div>
  		<h1 id="foo">heading 1</h1>
  		<p>paragraph</p>
  	</div>
  </body>

  En deze CSS.

  h1 { color: red; }
  body > h1#foo { color: green; }
XHTML 1.0 strict
 1. Welke tag geeft een geordende lijst?

  Which tag creates an ordered list?

 2. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict?

  <img src="foo.gif" title="title / description" >
 3. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict?

  <td rowspan=3>
 4. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict?

  <br>
 5. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict ?

  <strong><em>content</strong></em>
 6. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict?

  <img src="foo.gif" alt="" id="4bar" />
 7. Is de onderstaande code valide?

  Is this code valid XHTML 1.0 strict?

  <table>
  	<thead>
  		<tr>
  			<th>table head</th>
  		</tr>
  	</thead>
  	<tbody>
  		<tr>
  			<td>table body</td>
  		</tr>
  	</tbody>
  	<tfoot>
  		<tr>
  			<td>table foot</td>
  		</tr>
  	</tfoot>
  </table>
 8. Waar staat de dt tag voor?

  Where does the dt tag stand for?

 9. Is de div tag een inline of een block-level element ?

  Is the div tag a inline or a block-level element ?

 10. Is de q tag een inline of een block-level element ?

  Is the q tag a inline or a block-level element ?

 11. Is deze stelling waar:
  Een th mag alleen in een thead gebruikt worden.

  Is is statement true:
  A th may only be used inside a thead.

Onderstaande vragen gaan over HTML 4.0 strict!

HTML 4.0 strict
 1. Is de body tag verplicht?

  Is the body tag required ?

 2. Is de html tag verplicht?

  Is the closing /p tag required ?

 3. Is deze html valide HTML 4.0 strict?

  Is this HTML valid HTML 4.0 strict?

  <TR width=100 >

Please no more submissions, I will not do anything with it. At this moment I am working on a proper test...

Je naam zou ik graag weten om een beetje beleefd te antwoorden terug te sturen :).